→Basauri

Hilabeteetako lana, Korrika Hego Uribe eskualdetik pasatzeko

basauri etxebarri korrika antolaketa 2015

Hamar eguneko ekitaldia izan arren, Korrika hilabete askotako antolaketa da. Geuria Etxebarriko eta Basauriko arduradunekin izan da herri txikietan eta handietan Korrikaren nondik norakoak ezagutzeko.

Gero eta gutxiago falta da Hego Uribe eskualdean euskararen alde korrikan hasteko. Izan ere, martxoaren 28an helduko da gurera 19. Korrika. Eta hori kaleko giroan nabari da: euskararen aldeko lasterketaren kartelek eta mu­ralek herrietako hormak hartu dituzte.

Horren harira, Korrikaren atzeko lanari erreparatu behar diogu, ez baita egun batzuetan dena antolatzen. AEK­ko egitura nazionalean Korrika toka­tzen ez den urtean ere badago jendea horretarako soilik lanean, eta hainbat kontu lotzen dituzte: “Irudi aldetik non­dik jo nahi den, hasierak/amaierak pro­posatzen dira eta omendua eta mezua zein izan daitezkeen, besteak beste, zehazten dira”, dio Erruben Del Cura Basauriko AEKko kideak: “Ondoren, es­kualdeoi galdetu egiten zaigu nondik ikusten dugun beharrezko Korrika pa­satzea. Horrek ez du esan nahi guk esa­ten dugun guztia onartuko dutenik”.

Antolaketa lanei dagokienez, ekainetik aurrera eskualdeko AEKko kideek proposamenak eta ideiak bo­tatzen dituzte: “Basauriren kasuan, lanaren zatirik garrantzitsuena urritik aurrera egiten dugu: aurkezpena non egin, Udalei zein eskari egin behar zaien pentsatzen dugu, baita plantea litezkeen kultur ekitaldien arabera zer behar tekniko izango ditugun ere”, dio Del Curak. Kuestazio eguna ere oso garrantzitsua da (aurten martxoa­ren 8an izan da). Izan ere, Errubenen ustez, “kalera ateratzeko lehenengo egun potentea da eta herria girotzea eta jendea erakartzea dira hel­buru nagusiak”.

Etxebarrin, urtarrilaren amaieran hasi ziren anto­lakuntzarekin. Hamabost egunean behin egin dituzte bilerak eta bertan, “Korrika bera antolatu dugu, baita Korrika Txikia ere. Azkenik, kultur jarduerak ere ados­ten ditugu. Prozesu erraza izan da”, dio Aitor Idiakez Etxebarriko Korrika ardu­radunak: “Etxebarrik duen kilometro kopuruari erre­paratuz -lau kilometro-, guk zehaztu egiten dugu ibilbi­dea, fisikoki, eta gero zatiak markatzen ditugu. Azken urteetako ibilbide ia ber­dina da aurtengoa”. Idiake­zek aitortu duenez, “gero eta elkarte gehiagok parte hartzen du eta horren on­dorioz, tarteak gero eta mo­tzagoak dira”. Egoera horren aurrean, lekukoa eraman ahal izateko bikoteak egin behar izan dituzte, “elkarte mota­ren arabera”.

KORRIKA BATZORDEAK, JENDETSUENAK

Herri mailan dauden herri batzordee­tatik jende gehien etortzen den ba­tzordea Korrikakoa da”. Horretan argi agertu da Aitor Idiakez. Esate batera­ko, aurreko urtean hogei elkartek par­te hartu zuten Korrika Batzordean eta aurten hogeita bik: “Bakoitzak bere in­teresak eta bere motibazioak ditu, bai­na euskaraz gain kirol kutsu hori ere badauka Korrikak, orduan, oso gustu­ra etortzen dira”. Etxebarri herri txikia izanagatik Batzorde bakarra dute eta bertan Udaleko euskara arloaz gain, “era guztietako elkarteek parte har­tzen dute: kirol eta kultur elkarteak, ikastetxeak eta guraso elkarteak, bes­teak beste”.

Basauriko egoera bestelakoa da: “44.000 biztanleko hirian ez litzateke funtzionala izango Batzorde bakarra eratzea”, dio Erruben Del Curak. Ho­riek horrela, arlokako banaketa egiten dute: langileak, kultura, hezkuntza, he­rri mugimenduak, txokoak eta auzo el­karteak. Guztira, hamahiru bat batzor­de daude Basaurin.

Ekarpen ekonomikoari dagokio­nez, bai Etxebarrin bai Basaurin elkarte gehienek horren alde egiten dute, “bai­na dirurik jarri ezin duenak ere asko laguntzen du: adibidez, 3.000 ur botila supermerkatutik hartu eta ibilbidean zehar kokatzen dituzte, kartelak egiten dituzte, herria dekoratu eta abar luze bat”, bat egin dute bi arduradunek.

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak