→Basauri

“Trenbidea estaltzeko proiektuak erabilera publikoko eraikina eta aparkalekuak izan behar ditu”

basauri gastañabaltza trenbidea 2015

Maiatzean edo ekainean Social Antzokia eta Gastañabaltza arteko eremua estaltzeko proiektua esleitzea aurreikusten du Basauriko udalak eta obrek bost hilabete iraungo dute.

Social Antzokia eta Gastañabaltza parkearen arteko trenbidea estal­tzeko proiektua esleitzeko prozesua hasi du Basauriko Udalak. 2011. ur­teko programa politikoaren barnean sartu zuen proiektu hau egungo udal gobernuak eta estatuko aurre­kontuen arabera, 2015ean errea­litate bihurtuko da: EAJ talde par­lamentarioak trenbidea estaltzeko proiektua estatuko aurrekontuetan sartzeko emendakina jarri zuen Se­natuan eta honek onartu egin du.

Nahiz eta berandu heldu, po­sitiboki baloratzen dugu proiektu hau estatuko aurrekontuen bar­nean sartu izana, Madrilen dagoen EAJ taldearen ahaleginei esker. Ho­rrek esan nahi du obraren erredak­zioan Udalak ez duela inolako kos­turik izango”, dio Andoni Busquet Basauriko alkateak.

Proiektuaren erredakzioak 270.000 euroko lizitazio aurrekon­tua izango du eta garatzeko epea bost hilabetekoa izango da. Basau­riko Udalak aurreikusten duenez, maiatzean edo ekainean proiektua­ren esleipena gauzatuko da, eta or­duan zehaztuko dira lanen eraikun­tza epeak.

 

 

3.600 METRO KARRATUKO ESPAZIOA

Proiektuaren materializatzeak 3.600 metro karratuko espazioa lor dezake basauriarren erabilerarako. “Proiektua egi bihurtzen denean herritarrek beste aisialdi eta zerbi­tzu-eremu berri bat izango dute”, dio Busquetek.

Josu Irusta Bisanzale Bidebie­ta-San Fausto zaharreko auzo lagun elkarteko lehendakariaren iritziz, “auzo elkarte bezala ados gaude trenbidea estaltzearen aldeko pro­posamenarekin. Batzar bat osatu beharko litzatekeela uste dugu, ondoren Basauriko Udalarekin el­kartzeko eta zer behar den eraba­kitzeko. Normalena da jende guztia biltzea eta bakoitzak bere proposa­menak botatzea”.

Plangintza gauzatuko duen en­presak dokumentu teknikoa egin behar du eta bertan paisaiaren interbentzio integratua bilatu, es­pazio librearen eta publikoaren beharrei erantzuna eman eta he­rriarekiko lotura hobetu behar dira: “Inguruarekiko jarrera egokia izan behar du plangintzak eta estalkiak sortuko duen espazioa basauria­rren erabilerarako izan behar da”.

Horiek horrela, estalkia osatu­ko duten elementuak auzokideak erakartzeko helburuarekin antola­tu behar dira. Gainera, soinuaren, ikusmenaren eta ingurumenaren gaineko eraginak minimizatu behar dira.

Dokumentu teknikoak era­bilera publikoko eraikin bat eta aparkalekuak izan behar ditu, oi­nezkoentzako eta egonaldietarako lehentasunei kalte egin gabe”, dio Basauriko alkateak. Ekipamendu publikoko parametroak, hala nola erabilera eta azalera, proiektuaren erredakzioa egin ahala definituko dira eta Basauriko Udalak jarriko ditu irizpideak, Trenbide Azpiegi­turen Kudeatzailearen (ADIF) oniri­tziarekin.

 

 

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak