→Etxebarri

Zuzeneko hamalau lan kontratu egin ditu Etxebarriko Udalak

etxebarri obrak langileak 2015

Mantentze- lanetarako, eraikin publikoak zaharberritzeko eta gaueko zein eguneko segurtasuna ahalbidetzeko kontratuak egin dira. Guztira 225.288 euro bideratuko dira

Etxebarrin langabeziari aurre egi­teko hainbat neurri hartu ditu Uda­lak. Enpleguaren zenbatekoa ho­betze aldera, hiru lan-lerro jorratu ditu udal-gobernuak langabeen kontratazioan zuzenean eragiteko. Hasteko, Udalak zuzeneko hama­lau lan kontratu egin ditu: man­tentze-lanetarako sei lagun, antzi­nako anbulatorioa eraberritzeko lau lagun, gaueko zein eguneko hiri-agente lanak egiteko beste bi eta web dinamizatzaile eta datu baseen kudeatzaile bana. Horre­tarako, guztira 225.287,69 euro bideratuko ditu, 106.362,69 Lan­bideren eskutik eta gainontzeko 118.925 euroak, Udaletik.

Bigarren lan-lerroa obra be­rrietan klausula sozialak sartzea izan da. Horri esker, obrak egingo dituzten enpresek zazpi langabe­tu kontratatu dituzte: San Esteban etorbideko irisgarritasuna hobe­tzeko lanetan langabezian zeuden bi bizilagunek lan egin dute, Gali­zia kaleko berrantolaketan enpre­sa adjudikaziodunak bi lagun kon­tratatu ditu eta Andaluzia kalean arrapala mekanikoak instalatzeko obretan hiru auzotarrei kontratua egin die. Hirugarrenez, otsailean udalerriko langabeak kontratatuko dituzten enpresei diru-laguntzak emateko oinarriak onartu ziren. Sei hilabeteko iraupean duten kontra­tu berriak diruz laguntzea da as­moa, 3.000 euroko ekarpenarekin. Diru-laguntza horretarako Udalak 30.000 euro bideratu ditu.

LANGABEZIA TASA BAXUA “BAINA GEHIEGIZKOA”

Etxebarrik %13,7ko langabezia-ta­sarekin bukatu zuen 2014a, Bizkai­ko eta Euskadiko batez bestekoen azpitik. Bizkaiak %16,3ko tasare­kin amaitu du urtea eta Euskal Au­tonomia Erkidegoak,%15,3arekin. Etxebarriko populazio aktiboan 861 langabe daude eta %50a bai­no gehiagok 25 eta 45 urte bitar­tean dituzte.

Loren Oliva Etxebarriko alka­tearen ustez, oraindik ere datuak oso kezkagarriak dira: “Egia da Etxebarriko langabezia tasa Biz­kaikoa, Euskadikoa edo Espainia­koa baino baxuagoa dela, baina %13ko tasa hori gehiegizkoa da”. Era berean, nahiz eta enplegua Udalaren eskumena ez izan, “kon­ponbidearen zati garela” adierazi du Olivak.

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak