→Galdakao

Azucena Campo, Galdakaoko Korrika Laguntzailea: “Korrikak gogorarazten digu euskara zein garrantzitsua den”

galdakao korrika azucena campo laguntzailea 2015

Leonen jaioa, Galdakaora etorri zen umetan familiarekin. Beste euskara ikasle batzuekin batera, Galdamintza elkartea sortu zuen orain zortzi urte.

Orain dela zortzi urte hasi zen Azu­cena Campo (Leon, 1962) Korrikaren alde pausoak ematen. Hamar urte zituela Galdakaora etorri zen fami­liarekin eta ordutik hona hainbat ekintzetan parte hartu du euskararen alde. Lagun talde batekin sortu zuten Galdakaoko Euskara Elkartea: “Gal­dakaon euskara bizirik mantentzeko ahaleginak egin genituen”. Hasierako urte hartatik gaur egunera arte AEK eta lagun talde horren artean elkarla­na izan dela nagusi adierazi digu. Hori dela eta, gehienak Korrika Laguntzaile bihurtu dira.

Galdamintza esango banizu…

Orain dela zortzi urte sortu genuen Galdakaoko Euskara Elkartearen ize­na zen. Elkartean geunden gehienak euskara ikasleak ginen, baina pare bat irakaslek ere parte hartu zuten. Gaur egun elkartea desagerturik dago.

Nola egin zinen Korrika Laguntzaile?

AEKrekin beti izan dut kontaktua euskara ikaslea nintzenetik. Momen­tu hartatik aurrera euskaltegiak zer behar duenaren arabera laguntzen diet beste lagun talde batekin batera.

Esate baterako…

AEKko kideekin elkartzen ginen bile­raren batean eta zer behar zuten adie­razten ziguten: Korrika etorri aurretik ibilbidea markatzea, dendetara joan eta Korrika Lagunak bilatzea, Korrika Laguntzaile izateko gutunak bidal­tzea, pankartak egin eta hauekin ka­leak apaintzea, besteak beste.

Eta, laguntza hori noiz hasten da martxan?

Korrika hasi baino hilabete batzuk lehenago hasten gara gauzak anto­latzen, baina aste batzuetako kontua da gure lana. Egun eta ordu zehatz batzuetan elkartzen gara Korrika La­gunok. Adibidez, egun batean bi ordu­tan gutun guztiak bidaltzen dizkiegu dendariei eta beste batean kartelak jartzen ditugu. Aste gutxi batzuetako kontua besterik ez da.

Elkarlana oso garrantzitsua izango da Korrika Laguntzaileek egiten du­zuen lan horretan…

Bai, hasieran elkarte moduan hasi gi­nen, baina gaur egun norbanako lana da eta guztion artean ados jartzen gara gauzak antolatzeko.

Guztira zenbat lagunek parte har­tzen duzue Korrika laguntzen?

Jende dezente elkartzen gara: ba­tzuk Berbalagun programako par­taideak gara eta beste batzuk Gal­dakaoko euskaltzaleak dira, baita euskararen alde dauden erdaldunak ere. Ez dago parte hartzaile kopu­ru zehatzik. Izan ere, gure lanaren, denboraren eta ordutegien arabera elkartzen gara.

Eta, Korrika urtea ez denean…

Hainbat ekintzetan parte hartzen jarraitzen dugu. Esan dizudan mo­duan, Berbalagun programaren bi­dez mantentzen ditugu bai gure kontaktuak bai gure jarduerak eta AEKtik antolatzen dituzten ekintza guztietan parte hartzen dugu.

Euskarari dagokionez, uste duzu gazteek parte hartzen dutela eus­kararen eta Korrikaren aldeko eki­menetan?

Bai, nire ustez parte hartze handia dago euren aldetik euskararen al­deko ekitaldiak egiten direnean. Eta Korrikari dagokionez, batzuk are gehiago inplikatzen dira.

Lehenengo Korrika eta 19. Korrika ezberdinak omen dira…

Lanaren aldetik, nire iritziz gaur egun beti egin behar da lehen bai­no lan gehiago. Borondatezko lana da, baina oso beharrezkoa. Euskara sustatzearen alde denean beti egin behar da zerbait gehiago eta inpli­kazio gehiago eskatzen du horrek. Gaur egun egiten dugun lana gu­txi da euskararentzako eta gazteek kontzientzia gehiago izan behar lu­kete.

Korrikaren aldeko laguntzari esker, zein da egiten duzun hausnarketa?

Nire ustez, jendeak jarrera positi­boa du eta horrela jarraitu behar du denbora luzez. Korrikak poza eta jaia esan nahi du, euskararen alde egiteko pauso oso handia. Herri eta probintzia ezberdinetako herrita­rrak elkartzen ditu eta hori oso abe­rasgarria da: gogorarazi egiten digu euskara zein garrantzitsua den.

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak