Zutabeak

Ondo etorri Marieneara

Eraikin guztiek behar dituzte tente manten­tzeko lau pilare tinko, teilatu iragazgaitza, pareta sen­doak… Basauriko Emakumeon etxeko zimenduek emakume izen propioak eta abizen feministak dituzte. Polixene Trabudua, Dolo­res Ibarruri, Pepita Nuñez edota Elbira Zipitria dira gure etxeko ge­letako lanaren lekuko. Ahaldun­tze-prozesuetatik haratago daude gure artean ernaldutako siner­giak: ikaste prozesu komunak, el­karren arteko errespetua eta bata bestenganako zaintza.

Historikoki aldarrikatutako gure gune hau bihurtu da suton­do, aterpe, eskola eta gure ake­larretarako plaza. Hiru urte Ma­rieneako ateak zabaldu zirenetik eta hamarkada pare bat igaro da proiektu horrekin amesten hasi ginenetik. Ezinezkoa zirudien hura egia bihurtu dugu denon ar­tean. Euskal Herriko mugimendu feministak, baita munduko edo­zein zirrikitutatik gerturatutako bisitariek ere, inbidiaz begiratzen gaituzte. Gure etxeak horrela ja­rrai dezan behar zaituztegu.

Martxoa iritsi da. Egutegian zortzia morez tindatzearekin ba­tera, berdintasunaren alarma guz­tiak pizten dira: egunkarietako estatistiketan, Teleberriko isto­rioetan, eskoletako egunerokota­sunean, kalean… denak dira al­darrikapenak. Primeran! Igandean aldarrikatutako dugun hori izan dadila eguneroko xedea!

Guk nahi dugun bidean bes­te batzuek jarritako harriekin topo eta estropu egin dugu, api­ka, mina ere hartu dugu; baina zorionez, altxatzen ere badakigu. Heteropatriarkatua elikatzen du­ten horiek bestelako karraju ba­tzuetatik eraman nahi gaituzte: bazterretara, prekaritatera, gure gorputza kontrolatzera, gure bizi­tzak maneiatzera… Ez diegu utzi behar, ez!

Zapalkuntza hauei guztiei au­rre egiteko beharrezkoak dira emakumeon etxeak. Anitzak izan arren, elkarrekin eta guztion ar­tean, lortuko dugu.
Euskal Herria feminismotik eraikiko dugu. Marienean egune­ro da martxoak 8! Zaretela ongi etorriak!

Gora

Geuria Laguntzaileak Geuria Laguntzaileak